Hotel Olimp Hotel Olimp Hotel Olimp
Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze
Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze
Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze
Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze
Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze
Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze
Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice
Hotel Chojnice, hotel pomorze Hotel Chojnice, hotel pomorze
Hotel Chojnice Hotel Chojnice Hotel Chojnice Hotel Chojnice Hotel Chojnice Hotel Chojnice Hotel Chojnice Hotel Chojnice Hotel Chojnice Hotel Chojnice
Jeśli chcesz po wyczerpującym dniu chociaż na chwilę zapomnieć o hałasie, tłoku i wiecznym pośpiechu wielkich miast, to HOTEL OLIMP w Chojnicach jest najodpowiedniejszym miejscem by odpocząć. Oferujemy atrakcyjne ceny za noclegi dla gości indywidualnych jak również grup zorganizowanych. Polecamy czynny wypoczynek w kompleksie basenów krytych, odnowy biologicznej, hali widowiskowo-sportowej oraz możliwość skorzystania z Fitness Clubu. Prawie 30 letnie doświadczenie świadczy niezbicie o wiarygodności i rzetelności HOTELU OLIMP.
<h1>Hotel Chojnice Olimp</h1> <h2>Hotele w Chojnice</h2> Hotel Olimp zaprasza na wypoczynek w miejscowości Chojnice (Pomorze). Pokoje, Olimp, Chojnice, Hotel

Uchwała Nr 1/14

 

Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Turystycznego „TUR” Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach

Nr KRS 0000057361sprawie obniżenia Kapitału Spółki o wartość 15 500 PLN

z przeniesieniem na kapitał zapasowy i przeznaczeniem na powiększenie wartości środka trwałego.

 

 

1.     Zgromadzenie Wspólników działając zgodnie z art. 264 §1 i art. 200 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża niniejszym zgodę na obniżenie Kapitału Spółki o kwotę 15 500 PLN, to jest 31 udziałów o wartości 500 PLN każdy stanowiących własność Spółki nabytych od udziałowczyni na podstawie dobrowolnego wykupu zgodnie z uchwałą numer 9/10 w sprawie umorzenia udziałów w drodze dobrowolnego wykupu podjętej na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30 listopada 2010 roku Akt notarialny Repertorium A numer 3805/2010 r. sporządzony przez Notariusza Janusza Fierek w Czersku. Wyrażenie zgody na obniżenie Kapitału Spółki o wartość 15 500 PLN zostało podpisane przez wszystkich udziałowców w dniu 21 marca 2014 roku i ogłoszone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hotelolimp.pl

2.     Kapitał Spółki po obniżeniu wynosi 30 500 PLN, to jest 61 udziałów o wartości 500 PLN każdy udział.

3.     Ustalenie nowej wartości Kapitału Spółki jest niezbędne do notarialnego uaktualnienie umowy Spółki.

4.     Wykonanie uchwały zleca się Prezesowi Zarządu.

 

 

Podpis na oryginale

 

         Sekretarz                                                    Przewodniczący

 

…..………………………                                ……………….……………   

     Artur Czarnowski                                             Otton Czarnowski

 

Licznik 479275